Дейонизираща смола Запитване
Line
edm-resin
Purolite MB46 е споециална високо-качествена смола за директно пречиставане на водата. Съотношението на отделните компоненти е специално разработено, за да се осигури висок капацитет за отстраняване на катионите. Затова се препоръчва, когато водата е със съдържание на различни йони като бикарбонати, карбонати или хидроксидни йони, да се извърши пречистване. Ограничаващ фактов в производителността на машината може да бъде кинетиката на използваната смола.Водите, които съдържат следи от желязо или друг метал се пречистват с помощта на Purolite MB46. По време на работния процес чрез преминаването на водата през този тип смола се постига почти пълно намаляване на разтворените вещества. Проводимостта на водата е около 2 микросименса на см.

Основните характеристики:

    • Приложение - EDM машини
    • Полимерна структура - гел полистирен,омрежен с дивинилбензен
    • Вид - сферични мъниста
    • Функционална група - сулфонова киселина и тип 1 кватернерна амониева
    • Йонна форма,както е доставен - H+/OH-
Съотношение между катиони и аниони 50:50
Приблизителен размер на частиците 300 - 1200 µm
Съдържание на влага при доставка (max) 60 %
Бруто тегло 720 - 750 g/l
Стандартна опаковка 25 L
Коефициентът на еднаквост (max) 1.7
Съдържание на < 300 µm 1 %
Температурата граница 60°C
EDM Group Ltd.