Line
graphite-electrode279-90
Tokai Carbon – Япония е един от водещите производители на графит за електро-ерозийни машини. Японският производител отговаря непрекъснато на нуждите на пазара със своите иновативни разработки. Стремежа на фирмата е насочен към създаване на нови продукти за обновяващото се инструментално производство. Не всички графити са със едно и също качество, въпреки че изглеждат еднакви. Оферираните от нас графити се отличават с висока скорост на обработване и ниско износване. Ние също можем да Ви предложим техническа консултация за постигане на най-добри резултати при обработка на графит.

Тип на материала

Средна плътност

Специфично съпротивление

Устойчивост на огъване Твърдост Среден размер на зърната
Модел (g/cm³) (µΩm) (MPa) (Shore) (µm)
HK-0 1.8 12 39 56 13
HK-1 1.85 11 50 58 11
HK-15 1.83 12.5 54 62 7
HK-2 1.82 13.5 64 64 7
HK-20 1.86 12 66 60 6
HK-75 1.82 15 66 72 4
HK-6 1.86 12 85 68 3
HK-3 1.84 15.5 88 78 2
HK-2C 2.79 2.3 77 67 7
HK-6C 2.68 3.1 110 70 3
EDM Group Ltd.