Специална Xi

Line

Xi
xi1-1
Нишка Xi е разработена за многократна употреба на машини CHARMILLES. Със своето покритие от цинкови и медни композитни материалии медна сърцевина, нишката намира приложение като нишка с високо качествено изпълнение чрез която се постига изключително прецизно рязане. Скоростта на рязане при използването на тази нишка е около 25% по-висока в сравнение с месинговата нишка, което от своя страна води до значително съкращаване на производствените разходи. Нишката е подходяща и за автоматично вдяване.
Ядро на материала Издръжливост на опън Цвят
Cu 520 N/mm2 Кафяв
xi ∅ mm 0.07 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.33
K125 point point point point
K160 point point point point
K200 point point point point
K250 point point point point
K355 point point point
P5 point point point point
P10 point point point point
P15 point point point point
Line1
Di 800
xi1-1
Нишка Di800 съдържа специални смеси в сърцевината и е покрита със смес от цинкови и медни композитни материалии. Благодарение на комбинацията от високо ел проводима сърцевина и големи якостни характеристики, този тип нишка е идеален за високо-точностно рязане. Di800 напълно удовлетворява всички изисквания за контурност и точност, а също така и качествена повърхност. Нишката е подходяща за всички модели машини. Използва се предимно на машини SODICK и AGIE CHARMILLES.
Ядро на материала Издръжливост на опън Цвят
CuZn20 850 N/mm2 Кафяв
xi20 ∅ mm 0.07 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.33
K125 point point point
K160 point point point
K200 point point point point
K250 point point point point
K355
P5 point point point point
P10 point point point point
P15 point point point point
Line1
Di 400
xi1-1
Нишка Di400 е по-леката версия на Di800. Благодарение на комбинацията от специални смеси и високо ел.проводими материали значително е намалено износването при този вид нишка. Прилага се при различни модели машини.
Ядро на материала Издръжливост на опън Цвят
CuZn20 430 N/mm2 Кафяв
xi20 ∅ mm 0.07 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.33
K125 point point point
K160 point point point
K200  point point point
K250  point
K355
P5 point point point
P10 point point
P15 point
Line1

EDM Group Ltd.