Месинг

Line

BRASS 1050
brass1
Нишка BRASS 1050 – достига най-високата издръжливост на опън – приблизително около 1050-1070 N/mm2. Този тип нишка се използва всеки път, когато се изисква висока механична сила например в случай на обработваем детайл с голяма височина. При използване на този тип нишка се постига идеално чиста и гладка обработена повърхност. Нишката е разработена за всички видове японски машини.
Ядро на материала Издръжливост на опън Цвят
CuZn40 1050 N/mm2 Жълт
brass40 ∅ mm 0.07 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.33
K125 point point
K160 point point
K200 point point point
K250 point point
K355 point point
P5 point point
P10 point point
P15 point point point
Line1
BRASS 950
brass1
Нишка BRASS 950 е с широки области на приложение. Изключителната химична чистота и добрите повърхности характеристики гарантират висока точност при обработката. Специалната технология на изправяне при този тип нишка гарантира отлично автоматично вдяване.
Ядро на материала Издръжливост на опън Цвят
CuZn36 950 N/mm2 Жълт
brass36 ∅ mm 0.07 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.33
K125 point point point point point point
K160 point point point point
K200 point point point point
K250 point point point
K355 point point
P5 point point point point
P10 point point point point
P15 point point point point
Line1
BRASS 500
brass1
Нишка BRASS 500 е средният вариант на тип BRASS 950. Високата елестичност на този тип нишка позволява много добро рязане под конус на обработваемия детайл. Тази нишка е подходяща за автоматично вдяване и е универсална за различни видове приложения.
Ядро на материала Издръжливост на опън Цвят
CuZn36 500 N/mm2 Жълт
brass36 ∅ mm 0.07 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.33
K125 point point point
K160 point point point
K200 point point point
K250
K355
P5 point point point
P10 point point point
P15 point
Line1
BRASS 400
brass1
Нишка BRASS 400 е леката версия на на тип BRASS 950. Използва се на машиниа CHARMILLES, а така също и за осъществяване за конусна обработка.
Ядро на материала Издръжливост на опън Цвят
CuZn36 400 N/mm2 Жълт
brass36 ∅ mm 0.07 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.33
K125 point point point
K160 point point point
K200 point point
K250
K355
P5
P10
P15
Line1

EDM Group Ltd.