Препарат за почистване
Line
clean11 Препаратът за почистване К-200 на Японският концерн Nippon Mecha- Chemical е изключително мощно средство за почистване, изпозва се предимно в нишковите електро-ерозийни машини от всички марки. Почиства остатъци от нишководачите и държачите в горната и долната глави. Помага за отстраняване на карбидни остатъци по контактнате пластини.

EDM Group Ltd.