Charmilles Roboform 100

Line

Машината се продава окомплектована както следва:

 
    • Закрепваща система 3R

 

    • Авто-рестарт мини

 

    • Софтуер на дискети и USB - MK III 2E

 

    • 3 позиционен линеен чейнджър

 

    • Машината е обслужена и тествана

Спецификация

Спецификация Roboform 100 Unit
Line1
Преместване по ос X 220 mm
Преместване по ос Y 160 mm
Преместване по ос Z
280
mm
Минимално преместване 1 µm
Макс. скорост на преместване
0.015 m/sec
Макс. тегло на електрода
20
kg
Макс. тегло на обработвания детайл 100 kg
Размери на работната маса
450 x 280
mm
Габаритни размери на машината 1500 x 1625 x 2000 mm
Маса на машината 1450 kg
Line1
Диелектрик  
Предварителна филтрация в резервоара стандарт
Количество на хартиените филтри 3
Обем на диелектричната система 170 L
Размери: към машината
mm
Маса към машината kg
Line1
Генераторен шкаф-управление
Генератор 64
A
Монохромен екран стандарт
Работна система метрична
Клавиатура стандарт
Флопи дискови устройства стандарт
Размери 650 x 600 x 1900
mm
Маса
250
kg
Line1
Захранване  
Захранващо напрежение 380 V
Брой фази 3
Честота 50 (60) Hz
Оптимално налягане на въздуха от 6 до 7 bar
Максимална мощност 5 (64 A) , 7 (128 A)
kVA

Описание

ROBOFORM 100 е обемна електро-ерозийна машина произведена от фирма CHARMILLES. Тази машина е най-малката от серията,изключително компактна. Машината с CNC контрол на фирмата производител,пълен четири осен контрол. Стандартно монтираната закрепваща система е: SYSTEM 3R Автоматична мазилна система осигурява дозирано смазване на всички механични системи на машината. Генератор 64А,с функцията автоматично оптимизиране на обработката,гарантират изключителна бързина,точност и качество на повърхнината. Инсталирания софтуер е последния за този модел машина. Машината е окомплектована със стандартните за модела технологии на обработка. Авто-рестарт,тази опционална система осигурява безпроблемната работа на машината при наличие на кратковременни спирания на тока.

EDM Group Ltd.