victor logosml1Line

Vcenter A85/A110

Vcenter-A85 A110-1

Ускорение по ос Z 0.75G и минимизирано време за смяна на инструмента

Бърз ход 42/42/42 m / min

Скорост на шпиндела 12000 rpm

Повишена ефективност при фрезоване

Лесен достъп до работната повърхнина, перфектно отделяне на стружките, добро разположение на охлаждащата система

 

Спецификация

Спецификация Vcenter A85 Vcenter A110
Unit
Line1
Капацитет
Ход по ос X 850 1100 mm
Ход по ос Y 600 600 mm
Ход по ос Z 560 560 mm
Line1
Разстояния       
Шпиндела - колона
720
720
mm
Шпиндела - повърхността на масата 150 – 710
150 – 710
mm
Line1
Работна маса   
Размер на работната маса 1100 x 600
1350 x 600
mm
Макс. тегло на обработв.детайл 1000 1200 kg
Т - канал
6 x 18 x 100 6 x 18 x 100 mm
Line1
Шпиндел       
Конус на шпиндела BT 40
BT 40
Двигател на шпиндела – конст./30 min 7.5/11/15(опц. 15/18.5/- )
7.5/11/15(опц. 15/18.5/- ) KW
Скорост на шпиндела 12000 (опция 15000)
12000 (опция 15000) rpm
Line1
Подавания по осите   
Бърз ход-обхват – X / Y / Z 42 / 42 / 42
42 / 42 / 42 m/min
Ускорение осите  - X / Y / Z 0.5G / 0.5G / 0.75G 0.5G / 0.5G / 0.75G m/sec2
Подаване при рязане – X / Y / Z 10000 (опция 15000)
10000 (опция 15000)
mm/min
СВД - X / Y / Z (диам. x стъпка) 45 x P16 (опция P8)
45 x P16 (опция P8) mm
Двигател – X / Y / Z 4.5 / 4.5 / 5.5
4.5 / 4.5 / 5.5 KW
Line1
Инструментален магазин   
Инструментален магазин 24,тип диск (опция 32) 24,тип диск (опция 32)
Избор на инструмент Случаен Случаен
Макс. диаметър на инструмента 80 (125 без корекция) 80 (125 без корекция) mm
Макс. дължина на инструмента 300 300 mm
Макс. тегло на инструмента 7 7 kg
Време за смяна на инструмента 2.4 (T – T) 5.4 (C – C)
2.4 (T – T) 5.4 (C – C) sec
Ъгъл на завъртане 15° (JIS 40P)
90° (JIS 40P) deg
Line1
Машина   
Система за управление Fanuc 0i – MD (10.4) Fanuc 0i – MD (10.4)
Налягане на въздуха 5.5 - 6.5 5.5 - 6.5
Захранване 40 40
KVA
Капацитет на охладителен резервоар 510
550 L
Височина на машината 2785 2785 mm
Пространство за машината 4227 x 3570 4827 x 3570
mm
Тегло на машината 7070 7400 kg

Аксесоари

Стандарт Опция
 • Пълна зашита на работното пространство
 • Система за управление Fanuc 0i-MD (10.4")
 • Охлаждане на шпиндела
 • Климатик за ел.шкафа
 • Стружко-отвеждане
 • Дистанционно управление
 • Кутия с инструменти
 • T болтове за каналите
 • Три-степенно алармено осветление
 • Система за автоматично изключване
 • Нивелиращи елементи
 • Въздушен пистолет
 • Охлаждащ пистолет
 Line2
 • Прахоуловител
 • Стружко-отвеждащ конвейр с карта
 • Високо-мощностен двигател на шпиндела
 • Скорост на шпиндела 15000 rpm (DCS)
 • Охлаждане през шпиндела (CTS)
 • Инструментален магазин с 32 или 40 инструмента
 • Линейни скали
 • Автоматично измерване дължината на инструмента
 • 4 / 5 осен интерфейс
 • Въртяща маса
 • Автоматично измерване на инструмента
 • Автоматична врата
 • Система за управление Fanuc 21i/18i/31i / Heidenhain iTNC-530

Запитване

EDM Group Ltd.