victor logosml1Line

Vcenter 55/70

Vcenter-70

Бърз ход-обхват 30/30/24 m/min,време за смяна на инструмента 2.5 sec,8000 rpm шпиндел,защита на работното пространство по ос Z,увеличени размери на работната маса за 4-осни приложения,3-осни линейни направляващи Инструментален магазин-комбиниран тип,изключителен дизайн на отливката,разработка на Victor за NC управление,шпиндел за тежки режими на работа,серво двигатели-директно свързване,предно монтиран двигател за ос Y

 

Спецификация

Спецификация Vcenter 55 Vcenter 70
Unit
Line1
Капацитет
Ход по ос X 550 700 mm
Ход по ос Y 460 (430 с APC) 480 (430 с APC) mm
Ход по ос Z 460 510 mm
Line1
Разстояния       
Шпиндела - колона
544.5
544.5
mm
Шпиндела - повърхността на масата 150 – 610 150 – 660
mm
Line1
Работна маса   
Размер на работната маса 800 x 460 800 x 460 mm
Макс. тегло на обработв.детайл 300 500 kg
Т - канал
4 x 18 x 100 4 x 18 x 100 mm
Line1
Шпиндел       
Конус на шпиндела BT 40
BT 40
Двигател на шпиндела – конст./30 min 5.5 / 7.5
5.5 / 7.5 KW
Скорост на шпиндела 8000 8000
rpm
Line1
Подавания по осите   
Бърз ход-обхват – X / Y / Z 30/30/24(опц. 40/40/30)
30/30/24 (опц. 40/40/30) m/min
Подаване при рязане – X / Y / Z 10000 10000 mm/min
СВД - X / Y / (диам. x стъпка) 40 x P16
40 x P16 mm
СВД - Z 40 x P12
40 x P12
mm
Двигател – X / Y / Z 1.8 / 1.8 / 3.0
1.8 / 1.8 / 3.0  
Line1
Инструментален магазин   
Инструментален магазин 24,тип диск 24,тип диск
Избор на инструмент Случаен Случаен
Макс. диаметър на инструмента 80 (125 без корекция) 80 (125 без корекция) mm
Макс. дължина на инструмента 250 250 mm
Макс. тегло на инструмента 8 8 kg
Време за смяна на инструмента 1.5 (T – T) 4.8 (C – C)
1.5 (T – T) 4.9 (C – C) sec
Ъгъл на завъртане 90° (опция 45°)
90° (опция 45°) deg
Line1
Машина   
Система за управление Fanuc 0i – M Fanuc 0i – M
Налягане на въздуха 5.5 - 6.5 5.5 - 6.5
Захранване 23 23
KVA
Капацитет на охладителен резервоар 225
240 L
Височина на машината 2500 2500 mm
Пространство за машината 1955 x 2350 2123 x 2350
mm
Тегло на машината 4000 4000 kg

Аксесоари

Стандарт Опция
 • Пълна защита на работното пространство
 • Кутия с инструменти
 • T болтове за каналите
 • Дистанционно управление
 • Охлаждаща система
 • Вградено работно осветление
 • Охлаждане на шпиндела
 • Система за автоматично изключване
 • Нивелиращи елементи
 • Сигнал за край на програмата
 • Аларма
 • Климатик за ел.шкафа
 Line2
 • Стружко-отвеждащ конвейр с карта
 • Дву-степенна скоростна кутия
 • Високо-скоростен шпиндел
 • Високо-мощностен двигател на шпиндела
 • Охлаждане през шпиндела
 • Линейна скала обратна връзка
 • Автоматично измерване на дължината на инструмента
 • Ел.баланс
 • Измерване на обработваемия детайл
 • 4-та ос
 • По-висока колона
 • Система за впръскване
 • Пълна защита на работното пространство за Vcenter-145

Запитване

EDM Group Ltd.