Металообработващите машини с цифрово програмно управление (CNC машини) започват своето развитие през 40те години на миналия век. С неимоверното развитие на електрониката, софтуера и технологиите съвременните машини се превърнаха във високо интелигентни комплекси. Постигане на много високи скорости на обработка и изключителна динамика. Навлизането на нанотехнологиите в металообработването е предизвикателство за всички фирми в сектора.

Област на приложение:

  • Автомобилостроене
  • Машиностроене
  • Самолетостроене
  • Инструментална екипировка
  • И още много други сектори в промишлеността

Хоризонтални центри
Vcenter-H400s
Vcenter-H500HS_H500s
Vcenter-H630s

Тези машини гарантират висока точност и стабилност. Съвремените CNC управления позволяват едновременно управление на 3-4-5 и повече оси.

Вертикални центри
Vcenter-165s
Vcenter-205s
Vcenter-X300s

Тези центри се използват в инструменталното производство, така също в автомобилостроенето и много други сектори в промишленността.

Хоризонтални стругове
Vturn-20Es
Vturn-40_45s
Vturn-A20s
Тези стругове с CNC управление се използват във всички сектори на металообработването, където има ротационни детайли. Предназначени са предимно за средно и едро серийно производство.

Line1

Вертикални стругове
Vturn-V560s
Vturn-V760s
Vturn-V560s
Vturn-V760s
Вертикалните обработващи стругове се използват предимно за обработка на голямо габаритни ротационни детайли. Тези центри намират приложение предимно в тежката промишленост.
Шлайфове
1msi-200-t-11
2msi-200-td-11
3msu-400-11

Цифрово програмното управление вложено в машините увеличава точността и мултифункционалността на машините.


EDM Group Ltd.